avocat-doranda-maracineanu

0765 003 157

contact telefonic

Bine ați venit pe

pagina oficială a Cabinetului Avocat Doranda Mărăcineanu.

Cu o experiență vastă în drept contencios administrativ și fiscal, în domeniul relațiilor de familie, în domeniul comercial și în dreptul muncii, doamna avocat Doranda Mărăcineanu se dedică oferirii de soluții juridice personalizate și eficiente pentru fiecare client.

Filozofia sa profesională se bazează pe integritate, transparență și dedicare totală față de interesele clienților.

Domenii de expertiză

avocat maracineanu galati home

Drept Contencios Administrativ și Fiscal

Cabinetul oferă consultanță și reprezentare juridică în litigii administrative și fiscale, gestionând cu succes contestații împotriva actelor administrative, litigii fiscale și alte dispute legate de administrația publică centrală și locală, precum și în cauze vizând întreaga carieră a funcționarilor publici (salarizare, detașare, suspendare/încetare raport de munca, ș.a.m.d.)

Domeniul relațiilor de familie

Oferim suport juridic în cazuri de divorț, custodie a copiilor, partaj și alte probleme de familie, punând accent pe soluții amiabile și protejarea intereselor clienților noștri.

Litigii in domeniul comercial

Asistăm clienții în negocierea și redactarea contractelor comerciale, oferind consultanță juridică în litigii comerciale.  

Dreptul Muncii

Oferim consultanță și reprezentare în cazuri legate de contracte de muncă, conflicte la locul de muncă, concedieri și alte probleme legate de legislația muncii.

Contestații la executare silită

Cabinetul Avocat Doranda Mărăcineanu este pregătit să vă asiste cu servicii profesionale de consultanță și reprezentare juridică în materie de contestații împotriva executărilor silite.

home avocat maracineanu galati

Întrebări frecvente

Cum pot să știu dacă am nevoie de serviciile unui avocat?

Dacă vă confruntați cu o problemă legală sau aveți nevoie de consiliere juridică specifică, este recomandat să consultați un avocat specializat în domeniul respectiv pentru a înțelege opțiunile legale disponibile.

Este util să aduceți orice documente relevante pentru cazul dumneavoastră, inclusiv contracte, corespondență, hotărâri judecatorești și orice alte informații care pot ajuta la evaluarea situației.

Pentru a maximiza eficiența primei întâlniri, este recomandat să pregătiți o listă de întrebări, să adunați toate documentele relevante pentru cazul dumneavoastră și să vă gândiți la obiectivele pe care doriți să le atingeți prin colaborarea juridică.

Onorariile pot varia în funcție de complexitatea cazului, timpul necesar pentru gestionarea acestuia și expertiza avocatului. Vom discuta despre structura onorariilor în cadrul primei noastre întâlniri.

Da, confidențialitatea este un principiu fundamental în relația dintre avocat și client. Informațiile pe care le împărtășiți cu avocatul dumneavoastră sunt protejate, permițându-vă să discutați deschis despre cazul dumneavoastră, fara a exista presiunea prezenței altor persoane.

Durata unui proces legal poate varia semnificativ în funcție de complexitatea cazului, volumul de probe și agendele instanțelor. Avocatul dumneavoastră vă poate oferi o estimare bazată pe experiența sa cu cazuri similare.

Dreptul contencios administrativ și fiscal se referă la litigiile care apar între persoane fizice sau juridice și autoritățile publice,  ( de pildă litigiile legate de taxe și impozite, cauze vizând cariera funcționarilor publici, procese în care se contestă actele autorităților publice locale sau centrale, achiziții publice, ș.a )

Reprezentarea în litigiile comerciale implică apărarea intereselor dumneavoastră în dispute legate de contracte comerciale, parteneriate, drepturi de proprietate intelectuală și alte aspecte ale dreptului comercial.

Cum pot să contest o decizie a autorităților fiscale?

Contestarea unei decizii fiscale începe cu depunerea unei plângeri prealabile la autoritatea fiscală. Dacă rezultatul nu este satisfăcător, cazul poate fi adus în fața instanței. Un avocat specializat vă poate ghida prin acest proces.

Ca angajator, este esențial să cunoașteți legislația muncii, inclusiv regulile privind contractele de muncă, concedierile, condițiile de muncă și drepturile angajaților, pentru a evita litigiile.

Un avocat vă poate oferi consiliere juridică, poate negocia în numele dumneavoastră și vă poate reprezenta în fața instanțelor pentru a asigura o soluționare echitabilă a aspectelor legate de divorț, inclusiv custodia copiilor și partajul bunurilor.

Custodia exclusivă se acordă în funcție de mai mulți factori, esențial fiind interesul superior al copilului. Este important să discutați cu un avocat pentru a înțelege cum se aplică acești factori în cazul dumneavoastră.

Este recomandat să consultați un avocat pentru a înțelege drepturile și obligațiile dumneavoastră în calitatea în care figurați în cauza respectivă ( reclamant/parat/intervenient/petent /chemat în garanție – în fața instanței de fond  sau, dupa caz, în căile de atac-apelant/recurent/contestator/revizuent sau intimat ).  Avocatul vă poate pregăti apărarea  și vă poate reprezenta sau asista  în fața instanței.

Protejarea afacerii începe cu o planificare atentă și respectarea legislației aplicabile. Consultanța juridică preventivă, inclusiv revizuirea și redactarea atentă a contractelor, poate reduce semnificativ riscul de litigii.

Dacă nu sunteți mulțumit de serviciile avocatului dumneavoastră, este important să discutați deschis despre preocupările dumneavoastră. Aveți opțiunea de a solicita o a doua opinie sau de a renunța la contractul de asistență juridică.

Da, există mai multe alternative la litigiul judiciar, inclusiv medierea și arbitrajul. Aceste metode pot fi mai rapide, mai puțin costisitoare și mai puțin conflictuale, oferind părților oportunitatea de a ajunge la un acord mutual satisfăcător.

În cazul în care rezultatul nu este favorabil, vom discuta împreună opțiunile disponibile, inclusiv posibilitatea de a promova  apel sau, după caz, recurs, contestație în anulare, revizuire sau, daca este posibil, o nouă cerere de chemare în judecată.  Scopul nostru este să vă susținem și să căutăm cele mai bune soluții, indiferent de circumstanțe.

0765 003 157

contact telefonic

Consultații doar în baza unei programări telefonice

qr-code-av-maracineanu